΄
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ - 3d animation ταινίες

Στερεοσκοπικά (ανάγλυφα) γυαλιά σας ,....... (το κόκκινο αριστερά).

  • ΗΡΑΚΛΗΣ - 40 λεπτά

 

  • "Ο Λαγός και η Χελώνα" - 20 λεπτά
  • "Το Τζιτζίκι και το Μυρμήγκι" - 20 λεπτά

 AVI 3d Animation